Den forbandede kærlighed - 14 fortællinger om homoseksuelle og kulturel mangfoldighed

 

 

 

 

 

 Indledning
 Indholdsfortegnelse
 Fortællinger
 Fakta
Lærervejledning
Arbejde med en fortælling
Arbejde med et tema
Kulturtema - kloden rundt
Forfatterne
Fotos
Rulletekster
Faglitteratur
Skønlitteratur
Film
Radio og lyd
Danske foreninger m.v.
Udenlandske foreninger
Rådgivninger
Mødesteder, cafeer m.m.
Chat, dating, magasiner ...

”Den Forbandede Kærlighed”
            - et foredrag /    
               undervisningstilbud

Vi holder foredrag på folkeskoler og andre uddannelsesinstitutioner. Ved hvert foredrag deltager en af forfatterne sammen med en ung homoseksuel med etnisk minoritetsbaggrund, ofte en af de unge fra bogen. 

Vi fortæller om ”Den Forbandede Kærlighed” og lægger op til debat med de unge om temaer som kultur, religion, identitet, køn, ligestilling, normer, anderledeshed – og selvfølgelig seksualitet. Hver gang vi er ude og holde oplæg, har vi gode oplevelser af at gøre en forskel og vi får mange kommentarer om, at eleverne har været glade for vores besøg. 
 
Vi er i færd med at søge midler, så vi kan tilbyde flere gratis foredrag. Vi skriver interesserede op på en liste – så skriv! Har I penge, kan vi komme med det samme! Prisen afhænger af formen:

Foredraget kan vare fra 1½ time og opefter. Vi kan også komme ud og arbejde med eleverne over en dag.

Målgrupper: Folkeskolens overbygning, gymnasier og andre ungdomsuddannelser. Daghøjskoler, sprogskoler, produktionsskoler. Vejledere, lærere, socialarbejdere, pædagoger. Studerende på relevante uddannelser. HVEM der har interesse i at få sat lys på et emne, der vender op og ned på normer og stereotyper.
Sværhedsgrad ved foredragene vil være tilpasset det givne alders- og uddannelsestrin.

Indhold: Foredraget tager udgangspunkt i bogen ”Den Forbandede Kærlighed”, der indeholder 14 fortællinger om unge homoseksuelle, som søger deres identitet i krydsfeltet mellem seksualitet, etnicitet, religion og kultur. Deres muligheder og valg er meget forskellige. Det er deres holdninger og værdier også. Men de kæmper alle for at skabe sig et liv, hvor der er plads til kærlighed og frihed til at være den, man er. Og de har gjort sig en række erfaringer, som andre unge kan spejle sig i, lade sig inspirere af – og tage stilling på baggrund af.

Form: Ved hvert foredrag deltager en af bogens forfattere samt en ung homoseksuel, ofte en af de unge, hvis personlige historie indgår i bogen. Foredraget har fokus på de unges personlige beretninger, men indeholder også fakta og baggrundsviden om homoseksualitet, kultur og religion. Eleverne inddrages aktivt i undervisningen, og der lægges op til debat og/eller gruppearbejde om temaer som seksualitet og kærlighed, religion og kultur, familie-idealer og generationskonflikter.

Foredraget er ikke kun en mindretalsberetning eller vejledning i, hvordan homoseksuelle kan finde identitet og berettigelse, men et oplæg til en bredere debat om (køns)normer og (familie)værdier i det danske samfund.

Bare et foredrag, eller måske et projekt… : Bogen eller uddrag af den kan inddrages i undervisningen før eller efter foredraget, og foredraget kan fx bruges som oplæg til et projektarbejde om livsværdier, seksualitet og identitet.

Her på hjemmesiden kan du finde uddrag af bogen, undervisningsmateriale og lærervejledning.

Bestilling af foredrag:
E-mail: info@indialog.dk     
Tlf: 22171480 

Bestilling af bogen