Den forbandede kærlighed - 14 fortællinger om homoseksuelle og kulturel mangfoldighed

 

 

 

 

 

 Indledning
 Indholdsfortegnelse
 Fortællinger
 Fakta
Lærervejledning
Arbejde med en fortælling
Arbejde med et tema
Kulturtema - kloden rundt
Forfatterne
Fotos
Rulletekster
Faglitteratur
Skønlitteratur
Film
Radio og lyd
Danske foreninger m.v.
Udenlandske foreninger
Rådgivninger
Mødesteder, cafeer m.m.
Chat, dating, magasiner ...

Bøssekamp med Bibelen i hånden?

”Kristendom handler altid om kærlighed. Homofobi altid om frygt. At være homofob og kristen hører derfor ikke sammen. Det går derimod aldeles udmærket at være homoseksuel og kristen.” Sådan har den svenske forfatter og debattør Jonas Gardell sagt. Han er altså enig med flere af de unge kristne her i bogen, der insisterer på, at man godt kan være troende kristen og homoseksuel på samme tid.

Men mange kristne er uenige med dem. De mener, at homoseksualitet er unaturligt og forkert, og at det er syndigt at leve som homoseksuel. De henviser blandt andet til Det Gamle Testamente, hvor der står: ”Hvis en mand har samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde, har de begge to begået en vederstyggelighed. De skal lide døden. De har selv skylden for deres død.” (3. Mosebog kap 20, vers 13). I Det Nye Testamente nævnes homoseksualitet i to af Paulus’ breve, hvor han kalder sex mellem mænd for en ”vanærende lidenskab” og en ”vildfarelse” og advarer om, at ”mænd, der ligger i med mænd” ikke skal arve Guds rige.

Mange præster, teologer og almindelige troende inden for både den katolske, ortodokse og protestantiske kirke opfatter på baggrund af disse skriftsteder homoseksualitet som en synd, og i en del kirkesamfund kan homoseksuelle ikke blive præster. Det nuværende overhoved for den katolske kirke, pave Benedikt XVI, har skrevet, at ”homoseksuelle handlinger er imod den naturlige moralske lov”.

Men der er også kristne, der tolker Bibelens ord på en anden måde. De mener, at Jesu lære først og fremmest handler om kærlighed, og om at Gud elsker alle mennesker, sådan som han har skabt dem. Det Gamle Testamente skal derfor ikke læses så bogstaveligt og konkret, mener de – hverken når det handler om homoseksualitet eller andre emner. I Det Gamle Testamente står der jo også mange andre ting, som kristne ikke efterlever i dag, understreger de – fx at man ikke må spise svinekød.

Lars Tjalve, der er sognepræst i Den Danske Folkekirke, mener derfor, at ægteskab i kristen forstand både kan være mellem en mand og en kvinde eller mellem to af samme køn. I en bog om folkekirken og vielse af homoseksuelle skriver han: ”I Det Gamle Testamente har mændene et væld af koner, og det tog man ikke så nøje. I Det Nye Testamente (…) gik både romere, grækere og jøder ind for det monogame ægteskab. Sådan har ægteskabet hele tiden forvandlet sig, og derfor giver det også mening, at vi i dag taler om et homoseksuelt ægteskab.”

Mange steder i verden findes der grupper af homoseksuelle kristne, der har etableret deres egne menigheder eller kæmper for at bliver anerkendt og respekteret i de gamle kirkesamfund. Man kan sige, at de fører bøssekamp med Bibelen i hånden!