Den forbandede kærlighed - 14 fortællinger om homoseksuelle og kulturel mangfoldighed

 

 

 

 

 

 Indledning
 Indholdsfortegnelse
 Fortællinger
 Fakta
Lærervejledning
Arbejde med en fortælling
Arbejde med et tema
Kulturtema - kloden rundt
Forfatterne
Fotos
Rulletekster
Faglitteratur
Skønlitteratur
Film
Radio og lyd
Danske foreninger m.v.
Udenlandske foreninger
Rådgivninger
Mødesteder, cafeer m.m.
Chat, dating, magasiner ...

Ære og skam

I mange af de lande, indvandrerne i Danmark kommer fra, betyder begreberne ære og skam meget. Ét menneske kan bringe skam over en hel familie ved at gøre noget, der strider imod normerne, og hvis det bliver offentligt kendt, hvad der er sket. Da føler nogle familier, at de har pligt til at ’rense skammen bort’ og give familien æresoprejsning. Det kan de gøre ved at udstøde den person, der har bragt skam over familien, eller i ekstreme tilfælde ved at dræbe vedkommende.

Men i de fleste tilfælde forsøger familien at ’banke fornuft’ ind i den homoseksuelle med mildere former for fysisk vold eller trusler om vold, eller familien øver psykisk vold mod den unge for at få ham eller hende til at ’opføre sig normalt’. Mange forældre har måske en fornemmelse af, at det er dem, der har gjort noget galt i opdragelsen, og med æresvolden viser de omverdenen, at de vil rette op på fejlen.

I Danmark har man talt meget om sager med æresvold eller æresdrab på etniske minoritetspiger, der bryder med familiens normer ved fx at have en kæreste før ægteskabet – eller gifte sig med én, som ikke lever op til familiens ideer om en passende ægtemand. I det hele taget er ære og skam ofte knyttet til kvinders omdømme og seksualitet. Man siger, at kvinder har skam, men mænd har ære. Mændene ser det som deres opgave at sørge for, at kvinderne i deres familie opfører sig dydigt, og hvis kvinderne bryder med normerne, krænker det mandens ære.

Men ære og skam kan også knytte sig til mændene i en familie. I Sverige og Holland peger nye undersøgelser fx på, at æresvold også retter sig mod homoseksuelle, især mod bøsser. Det kan ske, hvis en familie opfatter det som en krænkelse af sin ære, hvis en ung i familien springer ud som bøsse eller lesbisk. Familien kan i ekstreme tilfælde reagere med vold mod den unge – eller ved at forsøge at få den unge til at gifte sig med en af det modsatte køn. Vi ved, det også sker i Danmark – men vi ved ikke, hvor mange der oplever det.

Ære og skam har ikke noget med islam at gøre, men med gamle traditioner, som fx findes blandt både muslimer og kristne i store dele af verden. Både ude i verden og i Danmark forsøger mange unge at gøre op med traditionerne og med de ældre generationers ideer om ære og skam.

Ære og skam betyder også meget i Danmark, men man taler ikke om det på samme måde som fx i Mellemøsten. I Danmark er der ikke tradition for, at man kan ’slette skammen’ og give familien æresoprejsning ved fx at slå den skamfulde ihjel eller sende vedkommende bort. Men alligevel oplever en del danske homoseksuelle, at familien skammer sig over deres homoseksualitet og fx forsøger at forhindre, at der tales om emnet ved familiefrokosten!