Den forbandede kærlighed - 14 fortællinger om homoseksuelle og kulturel mangfoldighed

 

 

 

 

 

 Indledning
 Indholdsfortegnelse
 Fortællinger
 Fakta
Lærervejledning
Arbejde med en fortælling
Arbejde med et tema
Kulturtema - kloden rundt
Forfatterne
Fotos
Rulletekster
Faglitteratur
Skønlitteratur
Film
Radio og lyd
Danske foreninger m.v.
Udenlandske foreninger
Rådgivninger
Mødesteder, cafeer m.m.
Chat, dating, magasiner ...

Udtalelse i forbindelse med nomineringen til Journalistprisen 2007, specialprisen:

Vi har begge arbejdet med minoriteter i mange år - både journalistisk og antropologisk - og vi har begge især været optaget af, hvordan der både blandt minoriteter og majoritet er en langt større mangfoldighed, end de overfladiske blikke og mediernes almindelige omtale giver indtryk af: Der er mange grunde til, at muslimske kvinder går med tørklæde - og der er mange måder at bære tørklædet på. Der er mange grunde til, at nogle flygtninge isolerer sig fra det omgivende samfund - og isolationen er aldrig så total, som den først ser ud. Og så videre. Vi mener begge, at det netop er i nuancerne, vi kommer tættest på sandheden. Derfor er det som regel dem, vi arbejder med at få frem.

For et par år siden kom vi til at tale om de 'historier', vi begge havde hørt om homoseksuelle med flygtninge- og indvandrerbaggrund, der ikke turde stå frem, og som følte sig som minoriteter alle steder i samfundet - blandt etniske minoriteter, blandt homoseksuelle og blandt 'hvide' heteroseksuelle. Vi havde begge læst artikler om emnet, som dæmoniserede indvandrermiljøerne og fremstillede det hvide majoritetssamfund som et frit og tolerant samfund, der blot ventede med åbne arme på at tage imod 'etnohomoerne', hvis de valgte at springe ud - og vi vidste begge, at sandheden var langt mere nuanceret. Så vi satte os for at give etnohomoerne stemme og folde deres tanker, følelser, drømme og erfaringer ud - både for at give et indblik i deres ofte svære virkelighed og for at portrættere dem som andet end bare ofre. Ved at sætte fokus på en dobbeltminoritet ville vi desuden lægge op til refleksion over, hvad det vil sige at være minoritet - og hvordan der kan skabes et rum, hvor alle kan føle sig lige meget som minoritet og majoritet, og hvor der er plads til individer - ikke kun til minoritetsgrupper.

Resultatet af vores arbejde blev en bog + en række artikler om 'etnohomoerne' - med den fælles titel 'Den forbandede kærlighed'. Mens vi arbejdede på projektet, blev vores eget liv; vores egne valg og vores egne normer for familieliv, parforhold, kønsroller og kærlighed sat i spil - og vi håber, at vores fortællinger om 'etnohomoerne' også kan give læserne anledning til overvejelser om det, vi hver især tager for givet. Vi anser ikke vores artikel for at være et forsvar for etnohomoerne eller en politisk udmelding; men som en hyldest til mangfoldigheden.

Vi er stolte og glade for nomineringen og for at få lov at give liv til nye dagsordener. Men mest af alt er vi ydmyge over for den tillid, som de etnohomoer, der har ladet os fortælle deres historie, har vist os. Fortjenesten er deres.

Malene Fenger-Grøndahl og Marianne Nøhr Larsen